Mipro Oy mukana Isähaasteessa – tasa-arvoinen ja perheystävällinen työelämä on kaikkien etu

Uutiset

04.01.2019

”Idea Isähaasteeseen osallistumisesta tuli henkilökunnaltamme. Kun yksi isistä nosti asian ideaprosessiimme, päätimme lähteä mukaan. Haluamme tehdä näkyväksi, mitä mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi meillä on jo käytössä sekä oppia uutta muilta kampanjassa mukana olevilta”, taustoittaa Mipro Oy:n henkilöstöpäällikkö Kati Riittinen Isähaasteeseen tarttumista.

”Työpaikkana haluamme edistää työn ja perheen yhteensovittamista sekä isien että äitien kohdalla. Meillä on käytettävissä perhevapaat, erilaiset työaikajoustot, etätyö ja myös sairaan lapsen hoitopalvelu. Olemme miesvaltainen työpaikka, joten Isähaaste koskee meitä läheisesti. Koemme tärkeäksi isien osallistumisen perheen arkeen. Olemme yrityksenä sitoutuneet yhteiskuntavastuuseen ja sen toteuttamiseen jokapäiväisessä elämässä. Tasa-arvoisen työelämän mahdollistaminen on näin ollen yksi yrityskulttuurimme pääperiaatteista. 

Isähaasteessa meitä kiinnostaa, mitä uutta voimme oppia muilta yrityksiltä ja heidän käytännöistään. Koemme tämän mahdollisuutena verkottua uudesta näkökulmasta.”

Hienoa saada Mipro mukaan! 

Isähaasteeseen ehtii vielä tarttua – osallistumalla nyt saatte perheystävällisyyden arvioinnin lisäksi kaksi lippua Next Level -tapahtumaan, johon Isähaaste huipentuu 31.1.2019!

Kaikki jutut