TEK: Jos yrityskulttuuri ei muutu, mikään ei muutu

Haasteen aloittajat

18.06.2018

Ensimmäiset vuodet lapsen kanssa ovat erityisiä hetkiä, joista liian moni isä jää paitsi. Isyysvapaasta kolme viikkoa pitävät lähes kaikki, mutta sen jälkeen isien joukko hiekkalaatikoilla harvenee radikaalisti.

Monet tutkimukset osoittavat, että nuorille aikuisille työn ja perheen yhteensovittaminen on aiempaa huomattavasti tärkeämpää. Siksi haluamme, että perhevapaista, työaikajoustoista ja sairaan lapsen hoitamisesta tulee myös isille normaali osa työelämää.

Poliittinen päätöksenteko etenee omia latujaan, mutta paljon voidaan tehdä itse työpaikoillakin. Jos asenteet ja työyhteisön kulttuuri eivät muutu, muutosta ei tapahdu.

Haastammekin yritykset mukaan muuttamaan käytäntöjään entistä isäystävällisemmiksi. Järjestämme syksyllä esimerkiksi henkilöstön edustajille, esimiehille ja asiantuntijoille työpajan, jossa mietitään konkreettisia, hyviä käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Kun ratkaisuja työstetään yhdessä, syntyy paras lopputulos.   

Tyytyväinen työntekijä on motivoitunut ja tuottava työntekijä.

Loppujen lopuksi töiden uudelleenjärjestely perhevapaiden vuoksi ei ole yhtään sen vaikeampaa kuin lomienkaan kohdalla.

Tässä yhtälössä on vain voittajia. Isän side lapseen tiivistyy, ja isän onnellisuus lisääntyy. Naisten työmarkkina-asema taas paranee, kun perhevapaita pidetään tasaisemmin. Monet tutkimukset osoittavat, että juuri nuorilla naisilla pätkätyöt ovat miehiä yleisempiä.

Entä sitten työnantajat? No, se on helppo vastaus: tyytyväinen työntekijä on motivoitunut ja tuottava työntekijä.

Jari Jokinen
toiminnanjohtaja
Tekniikan akateemiset TEK

 

TEK on yksi Isähaasteen aloittajista. TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. Lue lisää TEKistä: www.tek.fi.

Kaikki jutut