Knowit: Työn ja perhe-elämän saumaton yhteys on kaikkien etu

Haasteen aloittajat

18.06.2018

Knowitilla isä- ja perheystävällisyys on osa arkipäivää ja kulttuuria. Olemme konsultointiyritys, jossa yhdistyy design- ja viestintäosaaminen ja vahva teknologiaosaaminen, ja jossa perheiden kalenterit saavat vaikuttaa myös töiden järjestelyihin ja aikatauluihin. Tuemme perheen ja työelämän yhdistämisessä normaalia pidempien palkallisten isävapaiden ja työaikajoustojen lisäksi myös muilla käytännön teoilla. Uuden perheenjäsenen syntyessä muistamme perheitä pienellä vauvalahjalla. Perhevapailla olijat

Siili Solutions: Ihmisen elämä saa näkyä kokonaisena

Haasteen aloittajat

18.06.2018

Me uskomme, että perhe, vapaa-aika ja työ ovat eri alueita samasta elämästä. Kunnioitamme työntekijöitämme kokonaisuuksina ja luotamme, että jokainen tekee parhaansa. Kunhan työ tuottaa tulosta ja sitä tehdään sydämellä, joustoa löytyy Siilin puolelta runsaasti. Ei ole mistään pois, että ihmisillä on kokonainen elämä lapsineen, harrastuksineen, puolisoineen ja ystävineen. Nämä myös saavat näkyä työpaikalla ja olla